Bli medlem

Till medlem antas fysisk eller juridisk person med jord-, skog- eller entreprenadrörelse inom verksamhetsområdet, som skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Vi är verksamma över hela Gävleborg och ägs av föreningens medlemmar vilka är företagare med sin huvudsakliga verksamhet inom jord, skog och entreprenad. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan

1)   bedriva förmedlingsverksamhet avseende medlemmarnas maskiner, förnödenheter och annan utrustning samt medlemmarnas tjänster.

2) verka för en effektivisering av medlemmarnas maskinkapacitet och maskinutnyttjande, samt

3)   bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Som medlem i MR Gästrikland får
du tillgång till ett starkt varumärke, marknadsföringskanaler, utbildningar,
möjlighet till affärsutveckling och nätverk.

Medlemskapet innebär också att du tar del av gemensamma försäljningsresurser i
form av rutiner,  IT, kvalitet & miljösäkring mm

Som en del av en större helhet ökar också möjligheterna att jobba mot större
uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer,

Du får även tillgång till upphandlade rabattavtal och andra förmåner. Läs mer
om våra rabattavtal och förmåner under separat flik.

Administrationen av de uppdrag som utförts sköts från  vårt kontor i
Storvik. Tidrapporterna lämnar du till oss och vi sköter fakturering och
betalningsbevakning som även omfattar betalningspåminnelser och ev inkassoåtgärder.
Du får därefter ett självfakturasammandrag på vad som fakturerats och ett datum
för beräknad utbetalning till det konto du angivit.

Om ni har frågor kring
verksamheten i MR Gästrikland är du välkommen att kontakta kontoret.

GÅ TILL MEDLEMSANSÖKAN

MR Gravstenssäkring

Behöver du hjälp med Gravsstenssäkring?
Läs mer...

Gravstensfäste

Bli medlem i
MR Gästrikland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!

Läs mer och ansök

©
MR Gästrikland
Phone
070-690 10 93
Email
Adress
Magasinsgatan 25, 812 31 Storvik
Tipsa en vän
Facebook
Skriv ut